Nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu!

Pregătindu-ma de predarea cursului „Cum să devii prieten cu Dumnezeul Cel credincios” care îl vom studia începînd de Dumnica 1 iulie pînă pe 10 iulie la Tabara de Taekwon-do.La sfârșitul lecției 3, autorul îndeamnă ca să scriem un cântec, o poiezie în baza capitotului 18:1-19 din Geneza, unde descoperim  că nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu  și de aici am început să aștern pe foaie  o mică poiezie, o trăire a  mea cu Dumnezeu. Cei care ve-ți citi această poiezie  îmi doresc să vă aducă încurjare și dorința de al cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu prin Cuvântul Lui.

Nimic nu este prea greu pentru Domnul!

Este oare ceva prea greu pentru Tine?
Eu pot răspunde nicidecum
Învăț în fiecare zi să mă încred în Tine
Să te urmez Isuse așa cum mă înveți Tu

Vreau să am credința lui Avraam
Care nici o clipă nu s-a îndoit,
Din această pricina Tu Doamne
Prietenul al  Tău, Tu la-i numit

Vreau să-Ți fiu copilul spre care
Tu cu bucurie să privești,
Să mă încred în brațul Tău cel tare
În credincioșie zi de zi să Te urmez,

Nu este nimic prea greu pentru Tine
Îți mulțumesc că ești Dumnezeu Credincios
Puterea, slava, gloria Ție  îți aparține
Pentrucă ești un Dumnezeu prietenos

Îți mulțumesc pentru puterea care
Zi de zi peste mine o reverși
Găsesc în brațul Tău binecuvântare
Și pentru asta vreau să Te slăvesc!

Autor: Filat Lenuța

Biruința asupra celui rău!

Trăim în vremurile din urmă
Cînd mulţi pe Dumnezeu l-au părăsit
Au început pe satan să-l urmeze
Şi astfel biruinţa au pierdut

Noi însă, biruinţă vrem sa-vem în lume
Pe cel rău să-l confruntăm,
Uneori nu ştim prea bine
Cu ce armă să luptăm

Armura să ne fie ca veşminte
Cuvîntul să ne fie Sabie şi Scut
Na-vem de luptat împotriva cărnii,
Ci împotriva diavolului, ce şi pe Eva a amăgit

Satan e răul ce există-n lume!
El chir şi pe Hristos la ispitit
Cerîndu-I fără nici o ruşine
Să i se-nchine lui, căci nimicirea ea vrut

Satan e tată al minciunii
Tu care spui minciuni, eşti fiul său
Vino la Domnul să birui viciile
Ce ţi le-a pus satan în traiul tău

El e cel, ce caută să-nghită
Pe cei ce sunt ai Domnului,
E ca un leu ce caută să prindă
Ca să ne facă slujitorii lui

El ne orbeşte vieţile,
Ca noi să nu putem vedea
Strălucirea Evangheliei,
Ce mîntuirea în dar ne poate da

Să ne-ncingem strîns cu Adevărul,
Căci aşa biruitori vom fi!
Îmbrăcaţi cu platoşa credinţei
Noi pe ispititorul îl vom nimici

Dar voi creştini vegheaţi, vegheaţi căci răul ne-nconjoară
El vrea ca să ne facă robi
Cu-ale lui şeretlicuri nenfăşoară
Ca să îi fim şi sclavi şi slujitori

Tu nu fi pradă pentru el,
Căci e viclean şi-n mreje-i vei cădea
Îţi vei distruje scump prieten viaţa
Dacă pe el tu îl vei urma

Fii biruitor aşa cum ne învaţă Domnul
El e mai sus de tot ce poate exista
De eşti copil al Său, tu drag prieten
Biruitor mereu vei rămînea!

Autor: Filat Lenuţa

Ferice…

Ferice e de cei ce-și pun credența-n Tine
Ferice e de ei când stau doar lîngă Tine
Ferice e când ei Cuvântul îl vestesc
Ferice e cum ei pe Tine Te slujesc

Ei stau pe calea Ta, urmând Cuvântul Tău
Iubire și iertare găsesc în brațul Tău,
Nu stau la sfatul celor ce-s plini de răutate
Ci își găsesc plăcerea în a Ta sfântă Carte

Ei sunt ca niște pomi sădiți lîngă izvoare
În lume răspândesc iubire și iertare,
Dau gust la fel ca sarea, căci stau lîngă Hristos
Viața ce-o trăiesc aduce doar folos

Nu e la fel cu cei ce în păcat trăiesc,
Ferice nu-i de ei cînd răul săvîrșesc
Au inima de piatră și sunt ca pleava-n vânt,
A lor viață trece dejeaba pe pământ

Împacă-te cu Domnul, și viața-ți va schimba
Cereți azi iertare din toată inima,
Iertare vei primi prin crucea Lui Hristos
Iar viața Ta prin Isus, va căpăta un rost.

Căci Dumnezeu e totul pe acest pământ
Pe El îl descoperi în al Său Sfânt Cuvânt,
Pace, fericire doar la El găsesc
Toată viața mea cu El vreau s-o trăiesc.

Autor: Filat Lenuta

Poiezii scrise de sportivi la tabără…

La tabara împreună cu participanții am studiat cursul Iuda- Luptați pentru credință! După ce am finisat cursul de studiat, unii sportivi au compus citeva poiezii în baza adevărurilor învățate.

CHIORESCU MAXIM
Muțumesc Doamne
Doamne ma închin și-ți mulțumesc
Pentru locul în care mai pus sa cresc
Îți mulțumesc ca me-ai scos în cale,
Doi oameni cu suflet mare,
D-n Radu și Lenuța Filat
Care despre Tine, mereu ma-u învățat
Mi-au spus sa-mi iubesc aproapele meu,
Și că sunt iubit de Dumnezeu.

Tu mi-ai poruncit să lupt pentru credință
Însă eu nu am luptat cu stăruință,
Dar ma voi schimba, și Cuvîntul Tău pe alții voi învăța
Am încalcat Cuvîntul Tău,
Tu ai fost milos și mi-ai iertat păcatul meu, prin Fiul Tău!
Mi-a fost dat un har ce nu mi la-i daruit în zadar
Mi-a fost dat sa-l spune tuturor să aducem la pocăință inima lor.

Daca vor cădea alții în erezii,
Îi voi întoarce la cuvintle vii
Îi multumesc Domnului că nu m-ai făcut ca uscătura pămîntului,
Ci mi-a dat un Duh Sfînt ca sa înțeleg al Lui Cuvânt!
Doamne multumesc pentru Cuvîntul Tău,
Că la-I sădit în lăuntrul meu
Vreau să-L studiez mereu și să fiu ca Fiul Tău!

FILIMON IGOR
Luptă

Credința-n lume-i numai una
Și asta înveți din cursul Iuda
Vrei sa fii binecuvântat?
Luptă, Luptă nencetat

Noi luptăm pentru credință
Ca să nu fim osândiți,
Vrem noi ca Enoh să fim
Și în ceruri să trăim

Iuda, iar ne-a proclamat
La ce Domnul ne-a chemat,
Viața noi ne-am cercetat
Despre Domnu am învățat

Vreau pe toți să vă îndemn
Cartea Iuda s-o studiem
Ea arata starea noastră
Și ne dă soluții-nviață!

ȘELARU DUMITRU 14 ani

Cartea Iuda
Noi o carea-am studiat
Și din ea am învățat,
Că noi trebuie să știm
Cum reciproc să ne iubim
Să ne ajutăm mereu,
Și la bine, și la rău
Cartea, Iuda se numește
Și pe toți ea ne uimește
Findcă are-n ea de toate,
Fapte bune și curate!

1 iunie-zi de sărbătoare…

Este 1 Iunie,
E prima zi de vară,
Soarele e sus pe cer,
E frumos afară.

Suntem astazi mai voioşi
Căci avem serbare,
E Ziua Copiilor,
E zi de sărbătoare.

La serbare a venit
Astazi multă lume.
Cantece şi poezii,
Fiecare spune.

Felicităm in această zi pe toţi copii şi le dorim să fie mereu plini de viaţă, sănătoşi, voioşi şi ascultători de mai marii lor!

Să nu-ţi uiţi legămîntul!

Să nu-ţi uiţi legămîntul, să nu ţi-l uiţi îţi spun,
Că-ai să-l regreţi odată plîngînd ca un nebun
Şi-ai să străbaţi pustiuri topindu-ţi ochii goi;
Dar dragostea zdrobită în veci n-o-nvii napoi.

Sî nu-ţi uiţi datoria spre Sfîntul Dumnezeu
Că nu-i o altă vină s-o ispăşeşti mai greu
Şi-ai să boceşti odată cu sufletul arzînd;
Dar vremea ta trecută n-o mai întorci nicicînd.

Să nu-ţi uiţi aşteptarea acelor ce te plîng,
Că ai s-o simţi ca jarul arzîndu-ţi sînul stîng
Şi-ai ocoli pămîntul să poţi mai da de-acel
Ce ţi-ar ierta păcatul, să poţi scăpa de el.

Să nu uiţi niciodată ce-i unic şi divin,
Că toată viaţa-n urmă ţi-o vei ‘ neca-n venin,
Dorindu-ţi orice moarte, pe zi de mii de ori
Nici suportînd viaţa – şi nici putînd să mori.

….Ci ţine-ţi legămîntul şi dragostea frumos;
Aşa să mergi cu ele în faţa Lui Hristos
Cînd mulţi se duc la iadul amareleor mustrări,
Tu nalţă-ţi legămîntul spre veşnice cîntări.

Isus e viu!

Mişcat de forţa vieţii-n El aprinsă,
Pământul s-a cutremurat în zori
Iar garda din armata neînvinsă,
Cuprinsă e de spaimă şi fiori.

Sfărmînd obezi şi lanţuri milenare,
Frîngîndu-I morţii braţele ei reci,
Biruitor în lupta cea mai mare,
Isus e viu si viu va fi in veci!

Şi nu vor fi pe lume straji romane
Nici pietre ca să-L ţină în mormânt,
Caci biruind oştirile duşmane,
Isus e-n cer şi-n inimi, nu-n pămînt.

Triumfator, S-a ridicat din glie –
Isus Cel viu nu poate sta ascuns;
Iar când pe nori, cu slava o sa vie,
Il vor vedea şi cei ce L-au străpuns.

Cîntaţi-I imnuri, plini de bucurie,
Voi toţi care-aţi gemut încătuşaţi;
Sfârşitu-s-a azi timpul de robie,
Isus e viu, iar voi eliberaţi!

Din crucea Lui curg valuri de iubire,
Ducînd viaţa, pace-n unda lor …
Tresaltă azi şi cântă omenirea!
Isus e viu – tu ai Mântuitor!

Voi toţi care zăceţi fără putere
Şi va târîţi viaţa prin noroi –
Isus a biruit prin înviere,
Isus tăaieşte azi şi pentru voi.

Şi-n ziua glorioasă revederii
Cînd vom zbura spre Patria de sus,
Noi vom cânta în corul Învierii,
Cântarea biruinţei lui Isus!

Cel ce s-a născut!

Lăudaţi pe Domnul Lăudaţi
Chemaţi Numele Lui
Astăzi e Crăciun, e sărbătoare
E ziua naşterii Lui
Cîntaţi, cîntaţi în Cinstrea Lui
Astăzi El s-a născut
Splendoarea Crăciunului
E motivul naşterii Lui

Binecuvăntat să fie Numele
A Celui ce s-a născut
E Prinţul veşniciei
Aşteptat de mulţi
Hai acum deschide-ţi inima ta
Lasăl să se nască
Închinăte înaite Sa
Cu daruri preţioase

Hai să alergăm la ieslea Lui
Să ne închinăm
Pruncului Isus născut
În oraşul Betleem
Să-I aducem viaţa noastra-n dar
Astăzi de Crăciun
Toţi în glasuri să strigăm
S-a născut Isus

CRĂCIUN FERICIT!

Autor: Filat Lenuta

 

Scoate-ţi bîrna!

Făţarnicule, scoate întîi bîrna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. Matei 7:5

Cum poţi să vezi un pai în ochi la frate
Şi bîrna-n ochiul tău să nu o vezi,
Grăbeşte-te, întinde mîna-ndată,
De-aţi scoate bîrna mare, ca să vezi….

Şi doar atunci poţi să priveşti la frate,
Atunci şi doar atunci tu bine ai să vezi…
Atunci poţi cere voie un pai a scoate,
Numai atunci ai dreptul, ca să-l corectezi!

Grăbeşte-te acum cît mai e ziuă,
Deschide-ochi orbiţi ai sufletului tău,
Veni-va vremea, cînd vei dori a scoate tot cei rău
Însă va fi tîrziu, şi-atunci ve auzi

Trăita-i viaţa lungă pe acest pămînt
Şi şanse ai avut nenumărate
Dar na-i vru să împlineşti al Meu Cuvînt
Şi nici să-ţi vezi a ta viaţă în păcate!

Trăind prea mult în pofta firii tale,
Luata-i răul, ca de bine-n viaţa ta
Şi bîrnan-n ochiul tău, care era prea mare
Pe tine nici un pic nu te mustra

Aşa ne risipim întreaga viaţă
Şi nu vrem să-nţelegem ce e bine,
Uităm de Isus şi a Sa povaţă
Ce-nedrumă ca nouă să ne fie bine!

Limba Noastră

 

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe mosie revarsată.
Limba noastra-i foc ce arde
Într-un neam, ce fară veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
Limba noastra-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastra-i graiul pâinii,
Când de vânt se mişcă vara;
In rostirea ei batrânii
Cu sudori sfinţit-au ţara.
Limba noastra-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.
Nu veţi plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Si-ţi vedea, cât îi de darnic
Graiul ţării noastre dragă.

Limba noastră-i vechi izvoade.
Poveştiri din alte vremuri;
Şi citindu-le ‘nşirate, –
Te-nfiori adânc şi tremuri.
Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spiue-n hram şi-acasă
Vesnicele adevaruri.
Limba noastra-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng si care o cânta
Pe la vatra lor ţăranii.

Înviaţi-va dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Ştergeţi slinul, mucegaiul
Al uitării ‘n care geme.
Strângeţi piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde –
Şi-ţi avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.
Răsări-vă o comoară
În adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revarsată.

Alexei Mateevici